MET – Modernizácia električkových tratí v meste Košice – rekonštrukcia meniarne D a výstavba nových meniarní A a E

Meniareň A

Meniareň D

Meniareň E