Obnova sekundárnej techniky a inovácia RIS – centrála v ESt Horná Ždaňa 400 kV

Cieľom projektu bola výmena prietokomerov na transformátore, relé nádoby, internej kabeláže transformátorov, oceľových chráničiek, prepojovacích skriniek v ESt Horná Ždaňa.


Prevádzkový súbor PS 03 – Transformátor 400/110 kV bol riešený v rozsahu:

  • Výmena prietokomerov na transformátore
  • Výmena Buchholzového relé nádoby a regulácie transformátorov
  • Výmena internej kabeláže transformátorov
  • Výmena oceľových chráničiek pre nové káble
  • Výmena prepojovacích skriniek za novú skriňu