Výmena VN vypínača OFZ – Široká

Cieľom projektu bola výmena pôvodného vypínača za nový typ VD4, motorový pohon 220 V DC. Pôvodný vypínač bol s tlakovzdušným ovládaním a bol nahradený vákuovým vypínačom s elektromotorickým pohonom. Taktiež boli v kobke doplnené hliníkové zberne podľa potreby montáže vypínača a podperné izolátory. Hliníkové zberne boli dimenzované podľa požadovaných tech. parametrov.