Rekonštrukcia rozvodne vlastnej spotreby 110/22 kV Gabčíkovo

Cieľom projektu bola výmena prístrojových transformátorov prúdu a napätia, výmena ochrán v rozvodni vlastnej spotreby R 110 kV.


Samotný objekt je členený na podobjekty nasledovné:

1-43.SO_3785a – Rozvodňa vlastnej spotreby 110 kV

  • 1-43.SO_3785a 1. časť Rozvodňa R 110 kV – Výmena PTP a PTN

V pôvodnej rozvodni R 110 kV sa vymenili prístrojové transformátory prúdu a napätia. Nové meniče sa umiestnili na pôvodnú oceľovú konštrukciu. Prúdové a napäťové meniče sú prepojené lanovým prepojom ukončeným na prístrojoch lisovaným praporcom. 

  • 1-43.SO_3785a 2. časť Rozvodňa R 110 kV – Výmena ochrán

Pre rozvodňu R 110 kV bola navrhnutá komplexná rekonštrukcia ochrán mimo polí. Ochrany sa v rade rozvádzačov vymenili za nové.

  • 1-43.SO_3785a 3. časť Rozvodňa R 22 kV – Výmena ochrán

Pre prevádzku R 22 kV bola do budúcnosti navrhnutá logická ochrana prípojníc, ktorá bude uvoľňovať záskok napájania.

1-43.SO_3785b – Rozvodňa vlastnej spotreby 22 kV