Rušňové depo, sklady – bleskozvod, uzemnenie – Žilina

Cieľom projektu bol návrh vonkajšej ochrany pred bleskom a vonkajšej uzemňovacej sústavy skladu.