Výstavba transformovne 110/22 kV – Kysucké Nové Mesto

Cieľom projektu bola výstavba technologických a stavebných objektov za účelom pripojenia KLF-Distribúcia s.r.o., na energetickú distribučnú sieť elektrickej energie o napäťovej úrovni 110 kV. Prevádzkový súbor rieši technológiu stanovíšť transformátorov, odporníky VN a vyvedenie výkonu z VN strany transformátorov do 22 kV rozvádzača. 


Rozsah projektu

  • PS 04 – Transformátory
  • PS 09 – Rozvodňa 110 kV
  • PS 10 – Rozvodňa 22 kV
  • PS 30 – Riadiaci systém
  • PS 31 – Ochrany
  • PS 50 – Vlastná spotreba
  • SO 31 – Rozvodňa 110 kV
  • SO 32 – Stanovište transformátorov
  • SO 34 – Budova spoločných prevádzok
  • SO 41 – Vnútorné komunikácie