O SPOLOČNOSTI

ENERGA s.r.o. je inovatívna spoločnosť pôsobiaca v energetike, ktorá vznikla spojením skúsených profesionálov v obore na základe požiadaviek trhu. Neustále rastieme a prijímame ďalších ľudí do nášho tímu.

Svojimi komplexnými službami Vás zbavíme starostí spojených s dodávkou elektrickej energie.

Elektrická energia je jedným zo základných prvkov dnešnej spoločnosti.
Jej nepretržitá dostupnosť a každodenné používanie sa stalo samozrejmosťou.
Kvalitná realizácia prác, spoľahlivosť dodaných zariadení a materiálov je dôležitým faktorom v oblasti zásobovania energiou. Výpadok alebo prerušenie dodávky energie stojí čas aj peniaze.


ČINNOSŤ

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú projekčné a elektromontážne práce v širokom rozsahu.

Zákazníkom ponúkame konzultácie, vypracovanie prvotnej dokumentácie, vypracovanie cenovej kalkulácie, samotnú montáž vrátane dodania strojov a zariadení, revízie diela a uvedenie stavby do prevádzky. Náš tím zamestnancov používa najmodernejšie technické vybavenie.


ZÁKAZNÍCI

Štruktúra klientov spoločnosti je rôznorodá.

Naše referencie siahajú od najväčších podnikov po menšie spoločnosti. Zákazník je pre nás na prvom mieste.
Našou snahou je vytvoriť a udržať dlhodobé partnerské vzťahy založené na vzájomnej dôvere.
Chceme dosiahnuť spokojnosť profesionálnym prístupom a kvalitnou realizáciou.