Transformovňa 110/22kV Vlkanová – komplexná rekonštrukcia


Obnova sekundárnej techniky a inovácia RIS – centrála v EST Horná Ždaňa 400kV


Výmena VN vypínača OFZ – Široká


Rekonštrukcia rozvodne vlastnej spotreby 110/22kV Gabčíkovo


Výstavba stanice technickej a emisnej kontroly – Liptovský Mikuláš


Rekonštrukcia ES Nové Mesto nad Váhom R8135 – vonkajšie osvetlenie


IPR M19051 Elektrokotol EMO RD + realizácia


Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba časti priemyselnej budovy Extrakcie, Gelima – Liptovský Mikuláš


Dodávka transformátorov vlastnej spotreby TS1 a TS2 vrátane služby supervízora na VE Domaša, ELZA


SSD – 11511 – Predĺženie NNK – Zbyňov – Sedliská


Rekonštrukcia elektrických ochrán na linkách 110 kV na KS01, Eustream – Veľké Kapušany


Oprava poškodeného poľa R110kV v TNS Trnava, ŽSR


Rušňové depo, sklady – bleskozvod, uzemnenie – Žilina


Výstavba transformovne 110/22kV Tatravagónka Poprad – vrátane 110kV vedenia


Rekonštrukcia ES 110/22kV Veľký Meder – elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie, meranie a regulácia


Dostavba areálu Whirlpool Slovakia s.r.o, Hala D 820-00 – I. Etapa, Poprad


Výmena poruchových zapisovačov ochrán SOREL na VE Gabčíkovo


Rekonštrukcia TS 110/6kV priemyselný park – Senica


Rekonštrukcia signalizácie úniku plynu SF6 na VE Gabčíkovo


Rekonštrukcia trakčnej meniarne – ŽST Margecany


Oprava vypínača a výmena PTP, PTN 110kV – TM Margecany


Rekonštrukcia TNS 110/27kV – Štúrovo


Rekonštrukcia ES 110/22kV Hurbanovo – elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie, meranie a regulácia


Výstavba novej trafostanice 22kV – ČOV Nitrianske Pravno


Rozvodňa 110/22kV Krásno nad Kysucou – vonkajšie osvetlenie


Výstavba transformovne 110/22kV – Kysucké Nové Mesto


MET – Modernizácia električkových tratí v meste Košice – rekonštrukcia meniarne D a výstavba nových meniarní A a E


TNS Trnava – oprava havarijného stavu R110kV