PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečujeme kompletnú realizáciu zákazky od vypracovania projektovej dokumentácie, realizácie danej zákazky, nastavenie potrebných vstupno-výstupných informácií až po dodanie sprievodnej technickej dokumentácie. Samozrejmosťou je kvalita vykonaných prác, ktoré sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi podľa príslušných platných noriem.


Spoločnosť sa zameriava hlavne na nasledujúce oblasti:

 • Montáže, opravy a rekonštrukcie VVN, VN a NN rozvodní
 • Montáže VN a NN rozvádzačov
 • Vnútorné a vonkajšie elektroinštalácie budov
 • Kladenie slaboprúdových a silnoprúdových káblov
 • Údržba, opravy a výmena zastaralých prístrojov
 • Práce spojené s výstavbou a rekonštrukciou trakčných vedení
 • Montáž nosných konštrukcií pre káblové rozvody
 • Rekonštrukcie a výstavba osvetlení
 • Montáž bleskozvodov
 • Meranie VN a NN káblov
 • Vyhľadávanie porúch na káblových vedeniach
 • Vykonávanie elektrických revízií

Rozvodne ZVN:

 • Vzduchom izolované rozvodne a napájacie stanice

Rozvodne VVN:

 • Vzduchom izolované rozvodne a stanice
 • Plynom SF6 izolované rozvodne a stanice
 • Meniarne a trakčné napájacie stanice

Rozvodne a rozvody VN:

 • Vzduchom izolované kobkové rozvodne
 • Plynom SF6 izolované rozvodne
 • Rozvádzače vo vzduchovom prevedení
 • Meniarne a trakčné napájacie stanice

Obnoviteľné zdroje:

 • Fotovoltaické elektrárne
 • Vodné elektrárne
 • Energia z biomasy
 • Veterná energia