Projektový manažér

Miesto výkonu práce:
Bystrická cesta 2525/51
03401  Ružomberok
Slovensko

Ďalšie miesta výkonu práce: Slovensko
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovná oblasť: Elektrotechnika, Stavebníctvo

Požadované vzdelanie

 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika
 • vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vodičské oprávnenie: 

 • Skupina B

Znalosť:

 • Microsoft Word – pokročilá
 • Microsoft Excel – pokročilá

Dĺžka praxe

 • aspoň 2 roky

Náplň práce:

Samostatné vedenie stavby podľa projektovej dokumentácie, koordinácia prác subdodávateľov, kontrola a dodržiavanie zmlúv a projektov. Organizovanie a kontrola práce zverených zamestnancov.

 • koordinácia a riadenie realizačných prác v rámci elektro zákaziek
 • súčinnosť pri príprave a dodržiavaní časových plánov projektu
 • samostatné riadenie a realizácia montážnych prác a skúšok
 • participácia na príprave a spracovaní projektovej dokumentácie
 • vedenie a riadenie pracovných tímov
 • koordinácia subdodávateľov
 • komunikácia so zákazníkom
 • vedenie administratívnej agendy /stavebno – montážnej dokumentácie/
 • iné operatívne úlohy podľa pokynov nadriadeného

Práca vyžaduje cestovanie v rámci celej SR („týždňovky“). Dochádzanie do miesta výkonu práce a ubytovanie zabezpečené a hradené. Zamestnávateľ prepláca stravné („diéty“).

Ďalšie požiadavky:

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k)

 • § 23 (508/2009 Z.z.) nad 1000 V
 • § 26 (vyhláška MDPaT 205/2010 Z.z.) – výhodou

Základná zložka mzdy:

Nástupný plat 16 600 € / ročne v hrubom + odmeny, výška odmien závisí od skúseností, odbornosti a praxe.

Kontaktná osoba:

Ing. Ivana Maruškinová, maruskinova(@)energaza.sk
tel.: +421 443 817 980

O spoločnosti:

Spoločnosť ENERGA s.r.o. sa zaoberá inžinierskou činnosťou, projektovaním a konštruovaním elektrických zariadení. Zabezpečuje tiež prípravné práce k realizácii stavby, montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – elektrických.

Adresa:

Hviezdoslavova 6
01001 Žilina
Slovensko