Výstavba novej trafostanice 22 kV – ČOV Nitrianske Pravno

Cieľom projektu bola výstavba čistiarne odpadových vôd a touto stavbou vyvolaná stavba novej jednostĺpovej transformačnej stanice TS 22/0,4 kV, zariadenie odbočenia z VN vedenia a zariadenie novej VN prípojky pre transformačnú stanicu v dotknutej lokalite.