Dodávka transformátorov vlastnej spotreby TS1 a TS2 vrátane služby supervízora na VE, ELZA – Domaša

Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre Objednávateľa dodávku transformátorov TS1 a TS2 na Vodnej elektrárni Domaša a tým zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť napájania vlastnej spotreby vrátane služby supervízora na VE Domaša.