IPR M19051 Elektrokotol EMO RD + realizácia

Cieľom projektu bolo:

  • zabezpečiť spoľahlivý, pohotový, efektívny a nezávislý  zdroj pary požadovaných parametrov pre potreby jadrovej elektrárne Mochovce
  • zefektívniť a skvalitniť poskytovanie služby sieti SRV mínus
  • odstrániť súčasné dopady z poskytovania služby SRV na hlavné technologické zariadenia