Rekonštrukcia ES 110/22 kV Hurbanovo – elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie, meranie a regulácia

Cieľom projektu bola inštalácia vonkajšieho areálového a pracovného osvetlenia a jeho ochranu pred bleskom v areály ES Hurbanovo, ako aj signalizácia hladín, umelé osvetlenie bleskozvodu, meranie a regulácia.