Rekonštrukcia ES Nové Mesto nad Váhom R 8135 – vonkajšie osvetlenie

Cieľom projektu bola inštalácia vonkajšieho osvetlenia, osvetlenia R 110 kV a ich ochranou pred bleskom v areály ESt Nové Mesto nad Váhom. 


Stavebný objekt SO 37 – Vonkajšie osvetlenie:

Svietidlá vonkajšieho osvetlenia sú umiestnené na samostatných stožiaroch popri areálovej komunikácii, na spoločných stožiaroch s pracovným osvetlením a na samostatných konzolách na budove BSP.

 

Stavebný objekt SO 38 – Osvetlenie R 110 kV:

Navrhované osvetlenie je zabezpečené pomocou sústavy svietidiel umiestnených na stožiaroch. Na osvetlenie sa využíva sústava LED svetlometov osadených na oceľových konzolách. 

 

Stavebný objekt SO 39 – Osvetlenie transformátorov a tlmiviek:

Navrhované osvetlenie je zabezpečené pomocou sústavy svietidiel umiestnených na požiarnych konštrukciách transformátora a tlmiviek. Na osvetlenie sa využívajú LED svetlomety osadené na výložníkoch.