Rekonštrukcia ES 110/20 kV Veľký Meder – elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie, meranie a regulácia

Cieľom projektu bolo riešenie elektrickej ochrany, vlastnej spotreby, vonkajšieho osvetlenia a bleskozvodu v areály ES Veľký Meder.


Prevádzkový súbor PS 31 – Elektrické ochrany:

Cieľom bolo vybudovať nové rozvádzače ochrán a nové ovládacie skrine pre rozvodňu R 110 kV vrátane prepojovacej NN kabeláže.

 

Stavebný objekt SO 34 – Budova spoločných prevádzok:

Cieľom bolo riešiť elektrickú inštaláciu silnoprúdových rozvodov, osvetlenia a ochrany pred bleskom v areály ES 110/20 kV Veľký Meder. Stavebný objekt bol riešený v rozsahu:

  • Umelé osvetlenie vrátane svietidiel a svetelných rozvodov a ovládacích prvkov
  • Núdzové osvetlenie
  • Rozvádzač, vrátane jeho napojenia z rozvádzača ANG
  • Zásuvkové rozvody
  • Silnoprúdové rozvody
  • Uzemnenie a bleskozvod
  • Riadenie a ovládanie zariadení
  • Meranie teploty a vlhkosti v požadovaných priestoroch
  • Meranie maximálnych hladín v žumpe, transformátoroch a tlmivkách
  • Signalizácia poruchových stavov

 

Stavebný objekt SO 37 – Vonkajšie areálové osvetlenie:

Svietidlá areálového osvetlenia sú umiestnene na existujúcich oceľových stožiaroch resp. na samostatnej konzole na fasáde objektu. Na stožiaroch sú inštalované nové svietidlá LED.

 

Stavebný objekt SO 38 – Pracovné osvetlenie rozvodne 110kV:

Navrhované osvetlenie rozvodne 110 kV je zabezpečené pomocou sústavy osvetľovacích stožiarov a pomocných konštrukcií technológie. Na každom stožiari sú dva svetlomety so zdrojom LED osadených na oceľových nosných výložníkoch.