MET – Modernizácia električkových tratí v meste Košice – rekonštrukcia meniarne D a výstavba nových meniarní A a E

Cieľom projektu MET Košice a príslušných stavebných objektov a prevádzkových súborov bola realizácia modernizácia existujúcich električkových tratí v meste Košice. Nové meniarne sú dimenzované pre potreby napájania zvýšených dopravných nárokov na modernizovaných električkových tratiach.


Rozsah projektu:

  • Meniareň A, D, E – Zabezpečenie objektu
  • Meniareň A, D, E – 22 kV a časť AC
  • Meniareň A, D, E – 600 V-(750V) DC
  • Meniareň A, D, E – Vlastná spotreba
  • Meniareň A, D, E – Riadiaci systém
  • Meniareň A, D, E – Elektroinštalácia

Meniareň A

Meniareň D

Meniareň E