SSD – 11511 – Predĺženie NNK – Zbyňov – Sedliská

Cieľom projektu bola montáž NN káblového vedenia v zemi a jeho oprava.


Predmetom stavebného objektu SO 01 – NN káblové vedenie v zemi bola montáž:

  • Káblov, koncoviek
  • Skríň
  • Uzemnení

 

Predmetom stavebného objektu SO 02 – NN káblové vedenie v zemi – oprava bola montáž:

  • Káblov, koncoviek
  • Rozpojovacej skrine