Rekonštrukcia TS 110/6 kV priemyselný park – Senica

Cieľom projektu bola rekonštrukcia osvetlenia, bleskozvodu, kúrenia a elektroinštalácie v priemyselnom parku Senica.


Stavebná časť bola riešená v rozsahu:

 • Stavebné úpravy v R 110 kV súvisiace s výmenou vypínačov a zrušením ovládacích skríň
 • Stavebné úpravy v novej rozvodni 6 kV
 • Úprava vonkajšieho osvetlenia R 110 kV a transformátorov

 

Technologická časť bola riešená v rozsahu:

 • Dočasné prepojenie vedení 110 kV
 • Výmena vypínačov 110 kV
 • Preizolácia prepojenia
 • Nové konštrukcie pre prístrojové transformátory
 • Protikorózna ochrana oceľovej konštrukcie
 • Demontáž kompresorov a tlakovzdušného rozvodu v R 110 kV
 • Demontáž zábran v R 110 kV
 • Montáž novej rozvodne 6 kV
 • Preústenie káblov VN do novej rozvodne
 • Premiestnenie súčtových transformátorov z kobkovej rozvodne
 • Vybudovanie novej vlastnej spotreby
 • Vybudovanie nového riadiaceho systému
 • Vybudovanie nových ochrán a prenosového zariadenia
 • Premiestnenie obchodného merania do novej rozvodne