Rekonštrukcia signalizácie úniku plynu SF6 na VE Gabčíkovo

Cieľom projektu bol návrh rekonštrukcie technológie signalizácie úniku plynu SF6 v rozvodni R 400 kV, v káblových chodbách, v káblovej chodbe až po rozvodňu ako aj stavebné úpravy. Ako nový snímač bolo navrhnuté zariadenie, ktoré vie detekovať plyny ako je SF6, kyslík, dusík, vlhkosť a teplotu.