Rekonštrukcia elektrických ochrán na linkách 110 kV na KS01 – Eustream – Veľké Kapušany

Cieľom projektu bola výmena elektrických ochrán v rozvodni 110kV v poliach liniek a spínača prípojníc.


Vrátane:

  • Návrh rozvádzačov ochrán
  • Návrh rozvádzača riadiaceho a informačného systému
  • Návrh rozvádzača prenosového zariadenia
  • Úpravy v rozvádzačoch ochrán
  • Káblové pripojenia
  • Uzemnenie rozvádzačov
  • Protipožiarne prepážky rozvádzačov