Rozvodňa 110/22 kV Krásno nad Kysucou – vonkajšie osvetlenie

Cieľom projektu bolo vybudovanie novej transformačnej stanice v súvislosti so zaistením distribúcie spotreby elektrickej energie na úrovni 110 kV a 22 kV v predmetnej oblasti.


Stavebný objekt SO 34 – Budova spoločných prevádzok, E 34.8 – Umelé osvetlenie, E 34.10 – Bleskozvod a E 34.11 – Signalizácia maximálnych hladín bol riešený v rozsahu:

  • Elektrická inštalácia silnoprúdových rozvodov a osvetlenia
  • Ochrana objektu pred bleskom
  • Inštalácia limitných snímačov hladiny havarijných nádrží pre transformátor a žumpu