Oprava poškodeného poľa R 110 kV v TNS Trnava, ŽSR

Cieľom projektu bola oprava poškodeného poľa 110 kV Trnava 1 v rozsahu pre napájanie trakčnej napájacej stanice Trnava v rozsahu:

  • Výmena výkonového 110 kV vypínača, prístrojových transformátorov a zvodičov prepätia
  • Výmena prúdových prepojení, poškodených káblových vedení
  • Väzby na rozvodňu ZSE
  • Pomocná oceľová konštrukcia