Nová rozvodňa R 110/22kV Tatravagónka Poprad – vrátane 110 kV vedenia

Distribučná sústava nemala požadovanú kapacitu na zvyšovanie odberaného výkonu na napäťovej úrovni VN v danej oblasti. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné pre požadovaný výkon zriadiť VVN prípojku.

 

Cieľom realizácie stavby bolo vybudovať nasledovné:  

 • Rozšírenie R 110 kV o AEA01
 • Novú rozvodňu R 110/22 kV
 • Nové káblové vedenie 1×110 kV
 • Kompenzáciu jalového výkonu

Stavebné objekty:

 • SO 31 – Rozvodňa 110 kV
 • SO 38 – Osvetlenie R 110 kV
 • SO 42 – Káblové kanály
 • SO 46 – Konečná úprava terénu
 • SO 49 – Demolácie, demontáže
 • SO 50 – Uzemnenie

 

Prevádzkové súbory:

 • PS 09 – Rozvodňa 110 kV
 • PS 30 – Riadiaci systém
 • PS 32 – Ochrany 110 kV
 • PS 33 – Obchodné meranie
 • PS 60 – Prenosové zariadenia
 • PS 61 – Väzby na ASDR