Oprava vypínača a výmena PTP, PTN 110 kV – TM Margecany

Cieľom projektu bolo oprava vypínača a výmena PTP, PTN 110 kV v Margecanoch. 


Prevádzkový súbor PS 21-02-081 – Rozvodňa 110 kV bol riešený v rozsahu:

demontáže:

 • Výkonových vypínačov 110 kV vrátane pomocných oceľových konštrukcií a ovládacej skrine vypínača
 • Odpojenie jestvujúcich zariadení od uzemnenia
 • Sekundárnej NN kabeláže v dohodnutom a platnom rozsahu

montáže:

 • Výkonových vypínačov 110 kV vrátane pohonov a pomocných oceľových konštrukcií, ktoré boli súčasťou dodávky
 • Pripojenie nových zariadení
 • Úprava a doplnenie sekundárnej NN kabeláže v dohodnutom a platnom rozsahu

 

Stavebný objekt SO 21-02-071 – Rozvodňa 110 kV bol riešený v rozsahu:

 • Vypílenie základovej dosky
 • Vybudovanie základov pre vypínač
 • Vyspravenie základovej dosky
 • Demontáž poklopov káblových kanálov a vypílenie káblového kanálu
 • Osadenie chráničiek