Rekonštrukcia TNS 110/27 kV Štúrovo

Cieľom projektu bola rekonštrukcia rozvodne 110 kV, nová rozvodňa 27 kV, vlastná spotreba pre novo inštalované zariadenia a elektrické ochrany transformátorov 110/27 kV. 


Stavebné objekty:

  • SO 01 – Budova TNS
  • SO 09 – Úpravy R 110 kV Stavebná časť

 

Prevádzkové súbory:

  • PS 01 – Demontáže
  • PS 09 – Úpravy R 110 kV
  • PS 10 – Rozvodňa 27 kV
  • PS 30 – Elektrické ochrany
  • PS 31 – TNS Štúrovo KR, RSS a DLR
  • PS 32 – Dozbrojenie komunikačných zariadení
  • PS 50 – Vlastná spotreba