TNS Trnava – oprava havarijného stavu R 110 kV

Cieľom projektu bola rekonštrukcia rozvodne 110 kV Trnava 1 v rozsahu pre napájanie trakčnej napájacej stanice Trnava.


Prevádzkový súbor PS 11.24.01 – TNS Trnava, rozvodňa 110 kV bol riešený v rozsahu:

  • Výmena prístrojov 110 kV okrem výmeny odpájačov – zostávajú existujúce
  • Výmena prepojení 110 kV okrem prípojníc a vysokých prepojení medzi rozvodňou 110 kV
  • Výmena riadiacich skríň predmetných polí rozvodne 110 kV
  • Nové skrine merania pre nové kombinované prístrojové transformátory prúdu a napätia
  • Väzby na rozvodňu
  • Signalizácia stavu odpájačov do časti prevádzkovanej ŽSR
  • Rozvádzač pomocného napájania rozvodne 110 kV
  • Podklady pre projekt stavebnej časti

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii