Transformovňa 110/22 kV – komplexná rekonštrukcia – Vlkanová

Cieľom projektu bola rekonštrukcia elektrickej stanice Vlkanová – Transformovňa 110/22 kV.


Stavebný objekt SO 34 – Budova spoločných prevádzok bol riešený v rozsahu:

 • Elektrická inštalácia silnoprúdových rozvodov a osvetlenia
 • Ochrana objektu pred bleskom
 • Uzemnenie
 • Inštalácia limitných snímačov hladiny pre olejovú nádrž a žumpu

 

Stavebný objekt SO 37-38 – Vonkajšie osvetlenie, Osvetlenie R 110 kV bol riešený v rozsahu:

 • Vybudovanie vonkajšieho osvetlenia
 • Osadenie nových osvetľovacích stožiarov
 • Osadenie nových svietidiel
 • Pripojenie osvetľovacích stožiarov
 • Vyhrievanie ríny 
 • NN prepojovacia kabeláž

 

Stavebný objekt SO 51 – Bleskozvod bol riešený v rozsahu:

 • Vybudovanie nového systému pred priamym zásahom blesku
 • Technické riešenie bleskozvodu