Výmena poruchových zapisovačov ochrán SOREL na VE Gabčíkovo

Cieľom projektu bol návrh výmeny poruchových zapisovačov SOREL za nové, výmena čelných plechov rozvádzačov a ich vnútorného zapojenia, tak aby odpovedalo novým zvoleným zariadeniam a doplnenie káblov potrebných na nové priebežné obvody.