Výstavba stanice technickej a emisnej kontroly – Liptovský Mikuláš

Cieľom projektu bola výstavba stanice technickej a emisnej kontroly v Liptovskom Mikuláši.


Stavebný objekt SO 03 – Administratívna budova, SO 03.5 – Elektroinštalácia a SO 04 – Prevádzková hala, SO 04.5 – Elektroinštalácia bol riešený v rozsahu:

  • Elektrická inštalácia silnoprúdových rozvodov a osvetlenia
  • Napájanie technológie
  • Slaboprúdové rozvody
  • Ochrana objektu pred bleskom
  • Uzemnenie objektu

 

Stavebný objekt SO 06 – Vonkajšie osvetlenie bol riešený v rozsahu:

  • Elektrická inštalácia rozvodov pre osvetlenie
  • Osadenie nových svietidiel
  • Pripojenie nových osvetľovacích stožiarov
  • NN prepojovacia kabeláž, dodávka a montáž súmrakového spínača